Zespół Szkół Nr 1
im. Batalionów Chłopskich
w Bratoszewicach
95-011 Bratoszewice, ul. plac Staszica 14;
tel. (042) 719 89 83, faks (042) 719 66 77 e-mail zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl